Гар хивс
Гар хивс
Бүтээгдэхүүний төрөл
  • 290 см
    урт
  • 200 см
    өргөн